GYED Extra: apróbetűs részek, ami a híradókból kimaradtak

GYED Extra: kinek jár? Hogyan igényeld?

GYED Extra: kinek jár? Hogyan igényeld?

Kedves Kisgyermekes Szülő!

Már a csapból is a GYED Extra folyik, a hurráoptimizmus elönti a teljes médiát. Néhány fontos apróságot viszont nem kürtölnek világgá. Ezekről és a gyakorlati tudnivalókról szól ez a kis tanulmány életszerű példákkal, sőt a szükséges nyomtatványok letöltési helyét is megtalálod.

(Ez a leírás az OEP hivatalos tájékoztatója alapján készült.)

Lássuk, mit üzen az OEP Neked!

A „gyed extra” a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz.

GYED Extra 1.

Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása

Ki kaphatja?
Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani.
Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban
és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született.

2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér
után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint
korábban. Több gyermek esetében akkor folyósíthatóak gyermekenként külön – külön az
ellátások, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra.

Például, ha a biztosított anyának a 2013.02.01-jén született első gyermeke jogán járó
 gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. 01.01-én (vagy azt követően) megszületik a
 második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és e
 mellett a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyt, majd ennek lejárát
 követően gyermekgondozási díjat kaphat.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A legkisebb gyermek után járó ellátás iránti kérelmet, — csak úgy, mint eddig— a
foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?
Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély
megállapításához” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A gyed esetében pedig az
„Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

A kérelemhez csatolni kell:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,

– „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,

– jövedelemigazolást.

A nyomtatványok:
www.oep.hu -> lakossági oldalak -> nyomtatványok biztosítottak részére vagy rövidebben ezen az oldalon (Közvetlenül nem linkelhető a nyomtatvány. A lap közepén keresgélj, görgess türelmesen).

Ha nem értesz valamit, az ügyfélszolgálatokon illetve a munkahelyeden kaphatsz segítséget.

GYED Extra 2.

Munkavégzés gyed mellett

Kire vonatkozik?
A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása
mellett (a gyes folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a
rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.

— Ha Ön még nem dolgozik, de gyermeke elmúlt már 1 éves, és 2014. 01.01-jét
követően szeretne visszamenni, vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába állását nem
kell bejelenteni a gyed-et folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni,
hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni. (A gyed folyósításában
ez nem okoz változást.)

— Ha Ön munkavégzés miatt 2014. 01.01-jét megelőzően szüneteltette a gyed
folyósítását, akkor a szüneteltetett gyermekgondozási díj továbbfolyósítását kérheti.
Ebben az esetben a korábban megállapított gyed-et tovább fogják folyósítani a
jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben.

Például, ha a 2012. 09.01-jén született gyermek szülője (aki egyébként a gyermek 2 éves
koráig jogosult az ellátásra) 2013. 10. 01-jétől visszament dolgozni, és emiatt le kellett mondania a gyed-ről, úgy a szülő 2014. 01.01-jétől kérheti, hogy részére ismét, azaz továbbfolyósítsák a gyed-et. Ebben az esetben 2014. 01.01-jétől a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, azaz 2014. 09. 01-jéig kapni fogja a gyed-et. Ha azonban 2013.10.01-jétől heti 30 órában vállalt munkát, és kérte a gyermek után a gyes-t, akkor 2014.01.01-jétől le kell mondania a gyes-ről, csak akkor tudják részére a gyed-et megállapítani. Munkát azonban már korlátlan időtartamban végezhet.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ahhoz a folyósító szervhez kell
benyújtani, ahol – a folyósítás szüneteltetését megelőzően – legutoljára folyósították a
kérelmezőnek a gyermekgondozási díjat. Azaz vagy a fővárosi illetve megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez vagy a
foglalkoztatója által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez.
Ha az igénylő időközben munkáltatót váltott és a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási
kifizetőhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoztató nem működtet társadalombiztosítási
kifizetőhelyet, akkor a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervéhez kell a kérelmet benyújtani. Az igény bejelentése
személyesen vagy postai úton történhet.
Fontos, hogy a gyed-et nem folyósítják újra automatikusan, a gyed továbbfolyósítást kérni kell!

Milyen nyomtatványon kell kérni, és mit kell hozzá csatolni?
A kérelmet az OEP honlapján elérhető „KÉRELEM gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kiállításával is be lehet benyújtani. Nincs
kötelezően használandó kérelem forma, de ajánlott a „KÉRELEM gyermekgondozási díj
továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, mert olyan kérdéseket tartalmaz,
ami a továbbfolyósításhoz szükséges, így a hiánypótlási eljárás elkerülhető.

A kérelemhez csatolni kell:
Ha a kérelmező rendelkezik a gyed megállapításáról szóló határozattal, akkor a határozatot.
Ha a kérelmező részére gyes-t folyósítottak, akkor a Magyar Államkincstár által kiadott gyes
folyósításának megszüntetéséről szóló határozatot.

A nyomtatvány letölthető innen:
www.oep.hu -> lakossági oldalak -> nyomtatványok biztosítottak részére vagy rövidebben ezen az oldalon (Közvetlenül nem linkelhető a nyomtatvány. A lap közepén keresgélj, görgess türelmesen).

GYED Extra 3.

A gyermekgondozási díj ikrek esetében

Ki kaphatja?
2013. 12. 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól
gyermekgondozási díjra való jogosultság lejártát követően, további 1 évvel
meghosszabbodik.

Például: A 2012. 01.01-től biztosított kismama 2014.05.10-én ikreket szül. A szülést megelőző
 biztosítási jogviszonyára figyelemmel, 2017.05.10-ig, a gyermekei két éves korától számított
 további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra. (Ikrek esetében nem jár dupla gyed, mert
 azonos várandósságból születtek.)

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
Ha biztosított a gyed igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor
nem kell külön igényelni, automatikusan 1 évvel meghosszabbodik a gyed jogosultság
időtartama.

GYED Extra 4.

Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj (diplomás gyed)

Ki kaphatja?
2014. január 1-jétől kiegészül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre a felsőoktatási
intézmény hallgatóival. Ők az úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.
Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét követően született gyermek édesanyja jogosult,
akik felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1
éven belül szül.
A diplomás gyed-re akkor jogosult a szülő nő, ha az alábbi 1)-6) pontokban felsorolt
együttes feltételeknek megfelel:

1.) az Ebtv. 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem
biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a
gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),

2.) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói

jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető
figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli
aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
3.) A gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony
szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
4.) a gyermeket saját háztartásában neveli,
5.) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
6.) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A diplomás gyed a gyermek születésének napjától csak a gyermek 1 éves koráig jár.

Vér szerinti apa jogosultsága:
A diplomás gyedre a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek meg kell felelnie a
vér szerinti apának) megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a
szülő nő a 2.)-6). pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és
gyermekgondozási díjra sem jogosult, de a vérszerinti apa a fenti feltételek mindegyikének
megfelel.

Például: Az egyetemi hallgató anya 2014.02.10-én szül és a szülés napjától diplomás gyed-re
 jogosult. A gyermek 2014.06.30-án kikerül az anya háztartásából és 2014.07.01-től a
 gyermek az egyetemi hallgató vérszerinti apja háztartásába kerül. Az apának – amennyiben
 az 1.)-6.) pontokban felsorolt jogosultsági feltételeknek együttesen megfelel - a diplomás
 gyed 2014.07.01-től a gyermek 1 éves koráig folyósítható.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
— A szülés napján nem biztosított szülő nő és a vér szerinti apa, a kérelmet a lakóhelye
szerint illetékes fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szervhez nyújthatja be.

— Ha a kismama biztosított (dolgozik), akkor a diplomás gyed iránti kérelmét a
foglalkoztatójához kell benyújtania.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?
Az igénylő a diplomás gyed megállapítása iránti kérelmet kizárólag az OEP által
rendszeresített „Igénybejelentés hallgató jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási
díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A kérelem csatolni kell:
— a hallgató jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást,
(Kizárólag az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról a gyermekgondozási díjhoz”
elnevezésű OEP nyomtatványon történő igazolás fogadható el.)
— gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
— ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott
hatóság igazolvány másolatát.

A nyomtatvány elérhető:

www.oep.hu -> lakossági oldalak -> nyomtatványok biztosítottak részére vagy rövidebben ezen az oldalon (Közvetlenül nem linkelhető a nyomtatvány. A lap közepén keresgélj, görgess türelmesen), illetve

www.oep.hu -> lakossági oldalak -> nyomtatványok  természetes személyek részére vagy rövidebben ezen az oldalon (Közvetlenül nem linkelhető a nyomtatvány. A lap közepén keresgélj, görgess türelmesen).

A nyomtatványokról:

A “gyed extra” nyomtatványokat pdf vagy word formátumban találod meg. Vegyesen mindkét formában vagy csak az egyikben. Ebben logikát ne keress.

Ha csak pdf-et találsz, akkor nyomtasd ki és kézzel kell kitöltened. Vedd elő az apró gyöngybetűidet 🙁

Ha pedig a word változatot  töltöd, akkor egy kis nyugtatóra lesz szükséged: a kitöltés közben folyamatosan szét fog esni a nyomtatvány formátuma (a beütött karakterek szétnyomják, használd a Delete billentyűt és nyugi 🙂 )

******************************

Ne maradj le a többi infóról sem! Ritkán küldünk hírlevelet, de az mindig hasznos! 😀

A böngészőben tiltva van a javascript használata. Az űrlap ellenőrző funkciói nem fognak jól működni.

Ezt kapod a hírlevél olvasójaként:

Tippek: az éppen aktuális tennivalókra felhívjuk a figyelmed
Idő: a magazinban a blog havi cikkeinek rövid kivonata is bekerül átkattintható linkkel, így csak azt olvasod, amire tényleg szükséged van
Biztonság: ha hirtelen kérdésed merül fel, tudod, hogy van kihez fordulnod. Élj a lehetőséggel bátran!
Nyugalom: nem tömjük tele a postaládádat, havonta 1 levélre számíthatsz.

Iratkozz fel, megéri!

Neved* Email-címed*

A szabályok bármikor változhatnak! Maradj képben, friss infókkal segítelek a változások követésében 🙂

Neved*
Email-címed*

Ez is érdekelni fog!

Kategória: Családi / gyermek Címke: , , ,
12 comments on “GYED Extra: apróbetűs részek, ami a híradókból kimaradtak
 1. Szarka Enikő szerint:

  Kedves Anita!

  2016. júniusában született első gyermekem, előtte 8 órában dolgoztam évekig, ami után ugye a járandóságokat is kaptam a gyermekem születése után. Majd 2017. január 1-től újra dolgozni kezdtem a munkahelyemen, de csak 4 órában és otthoni munkavégzéssel. Jelenleg tervezzük a második babát is, viszont az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor mi lesz a mádsodik gyerek után járó járandóságok (CSED, GYED, GYES) alapja? Ugyanazt a járandóságot kapom meg, mint amit az elsőnél vagy most már csak a 4 órás munkavégzásemet veszik majd figyelembe?
  Ha a 4 órás munka után kapnám a járandóságokat az nagy kiesés lenne, így a két gyerek közt vissza kellene mennem 8 órában dolgozni. Ha ez lenne a helyzet, akkor mennyi időt kell 8 órás munkában tölteni ahhoz, hogy a 2. gyerek után is a 8 órás munka utáni járandóságokat kapjam? És abból mennyit kell aktívan ledolgozni (tehát ha x hónapot kell dolgozni, akkor abból mennyi az amit ténylegesen aktívan le kell dolgozni, és lehet-e valamennyi táppénz mellette, ha monjuk közben teherbe esnék)?
  Illetve még az lenne a kérdésem, hogy ha vissza kell mennem dolgozni a két gyerek közt, az mindegy-e, hogy mikor dolgozom le ezt a szükséges x időt, hogy a 8 órás munka után kapjam a járandóságokat, vagy van-e valamiféle korlát, mint például az első gyereknél, hogy a születési dátum előtti tárgyév fieztését veszik figyelembe? (Tehát ha 2018 második felében szülném a következőt, akkor elég-e, ha 2018-ban megyek vissza 8 órába, vagy úgyis csak a 2017-es fizetéseket nézik?)

  Előre is nagyon köszönöm!

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Enikő! Ezen a weboldalon elsősorban adózási kérdésekkel foglalkozunk. Kismamák ellátásával kapcsolatos kérdésekben jó szívvel ajánlom a http://www.anyabarat.hu oldalt.

 2. István szerint:

  Kedves Anita!
  A tanácsodat szeretném kérni.Mivel a páromnak nincs .és nem is volt bejelentett munkája,és jelenleg áldott állapotban van (egy hét múlva 2014.10.15.-én lesz 90 napos),én szeretném majd a gyedet igényelni.Nekem a bejelentett fizetésem 2014 januártól 118000 ft .A kérdésem az ha a bejelentett összeg most megváltozna ,ez mennyire befolyásolná a gyed összegét majdan…Ha igen akkor mennyire kellene megnövelni ezt a bejelentett összeget hogy a legkedvezőbb gyed összeghatár legyen kiszámítva? Lehetőségem van nagyobb bejelentett állásra…érdemes e ezzel foglalkoznom?
  A választ előre is köszönöm .Üdvözlettel István.

 3. tunc szerint:

  Kedves Anita!
  Az első gyermekem 2012.08.21-én született, és miközben gyeden vagyok, a munkahelyem felszámolás alá került (mikor eljöttem még működött rendesen). A második gyermekemmel szeptember elejére vagyok kiírva.
  A kérdésem az lenne, hogy ha a baba megszületik, akkor a felszámolós céggel kell felvennem a kapcsolatot, és ők fogják nekem intézni a második gyerekre járó támogatásokat? Vagy ilyenkor mit kell tennem?
  Mert ugye az első gyerekre aug-21-től én megigényeltem a gyest, gondolom ahhoz ők nem kellenek.
  Segítséged előre is köszönöm!

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Tünde!
   Igen, ők fognak intézkedbni. A felszámoló cégeknek pontosan az a feladatuk, hogy a megszűnő vállalkozások adminisztrációs feladatait tovább vigyék.

 4. Ywcsy szerint:

  Halihó!

  Nemrég kaptunk egy levelet, melyben az volt írva, hogy a gyermek 3 éves koráig jár újonnan a gyed is. Legalábbis mi így értelmeztük. (Jelenleg nem tudom, hogy hol a levél, így nem tudom szó szerint idézni)

  Ez igaz? Vagy ez is csak a 2014 01 01-et követően születettek után van így?

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Ywcsy!
   A gyed továbbra is csak a gyermek 2 éves koráig jár.
   Újdonság, hogy ikrek esetén 1 évvel meghosszabbodik a GYED, így valóban a babák 3 éves koráig jár ez az ellátás, de ez csak a 2013. december 31. után születettekre vonatkozik.

 5. ory emi szerint:

  Szia !! én azt szeretném kérdezni,hogy oda lehet csak visszamenni dolgozni ahonnan GYED-en van valaki vagy lehet másik munkahelyre is menni???

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Emi!
   Amíg az eredeti munkahelyedről fizetés nélküli szabadságon vagy (vagyis a gyermeked 3 éves koráig) addig elmehetsz másik munkahelyre is, sőt ez idő alatt az eredeti helyeden felmondási védelemben részesülsz.

 6. kiskiss szerint:

  Abban az esetben mi a helyzet, ha az egyik gyermekre a gyest 2013.dec.31-ig folyosították, viszont közben született egy kisfiam, akire 2013.08.08-tól tgyásra lennék jogosult (amit meg is igényeltem), de a munkaügyi bíróságon folyamatban levő per miatt a munkáltatói igazolást nem tudtam beadni, így a tgyás kifizetését felfüggesztették az ítéletig – azt mondták, majd akkor kompenzálják és a különbözetet megküldik (tgyás-gyes).
  mert ha az igénylés napján érvényes jogszabályokat nézem, akkor csak egy ellátásra vagyok jogosult és kompenzálnak….
  de ha a kifizetés napján érvényeseket, akkor két ellátásra is jogosult vagyok – ergo milyen jogszabály alapján vonják le a már kifizetett gyest a tgyásból?
  előre is köszi a választ!

  • Anita szerint:

   Kedves kiskiss!
   A jogszabály a kettős folyósítást egyértelműen 2013. december 31. után született gyermekhez köti.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*